01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

Pritožbe potrošnikov

Prosimo, da nas za pritožbe kontaktirate na info@gls-slovenia.com .

Potrudili se bomo spore rešiti z dvostranskim dogovorom.

 

V kolikor dvostranski dogovor o rešitvi spora ni uspešen, se ima potrošnik pravico vložiti pritožbo zoper spletnega trgovca.

Izvensodno reševanje sporov je možno preko spletišča: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Organ za reševanje sporov: Evropski center za reševanje sporov